May crush ako pero mukhang walang chance.

44 notes / 1 year ago
TAGS: NGANGA  

POST DETAILS:
Posted on October/28/2012
Tagged as: NGANGA,

POST NOTES:
  1. jarestrada reblogged this from kaelbondoc
  2. kaelbondoc posted this